zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omnic Ocas 0,4, tabletten met verlengde afgifte 0,4 mg

Registratienummer

RVG 30565

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

TAMSULOSINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
TAMSULOSINE

Hulpstof(fen)

BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 7000000
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)