zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol infuus 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie

Registratienummer

RVG 33438

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL NATRIUM, 1-WATER
SAMENSTELLING
OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)