zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol bioeq pharma 40 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 103934

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL NATRIUM, 1-WATER
SAMENSTELLING
OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

ETHYLEENDIAMINETETRAAZIJNZUUR
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)