zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol Sandoz infuus 40, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie 40 mg

Registratienummer

RVG 33439

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL NATRIUM, 1-WATER
SAMENSTELLING
OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)