zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol Sandoz capsule 40 mg, maagsapresistente capsules, hard

Registratienummer

RVG 104562

Farmaceutische vorm

Maagsapresistente capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
INDIGOKARMIJN (E 132)
MANNITOL (D-) (E 421)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)