zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente capsules

Registratienummer

RVG 32894

Farmaceutische vorm

Maagsapresistente capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

AMMONIA (E 527)
CARRAGEENAN (E 407)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
DIBUTYLSEBACAAT
HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
HYPROMELLOSEFTALAAT
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
LACTOSE 0-WATER
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON K 25 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK (E 904)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
WATER, GEZUIVERD
ZWARTE INKT

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)