zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol Mylan 10 mg maagsapresistente capsule, hard

Registratienummer

RVG 106045

Farmaceutische vorm

Maagsapresistente capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 2 juli 2009]

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

AMMONIA (E 527)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
MACROGOL 6000
MAƏSZETMEEL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMLAURILSULFAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)