zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol Actavis 40 mg, maagsapresistente capsules

Registratienummer

RVG 31740

Farmaceutische vorm

Maagsapresistente capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
INDIGOKARMIJN (E 132)
MACROGOL 6000
MANNITOL (D-) (E 421)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)