zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol 40 mg PCH, poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 34735

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)