zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omegacand 16 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 109996

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CANDESARTANCILEXETIL

Hulpstof(fen)

CARMELLOSE CALCIUM (E 466)
DOCUSAAT NATRIUM
HYPROLOSE (E 463)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMLAURILSULFAAT

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)