zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Olbetam, capsules 250 mg

Registratienummer

RVG 13159

Farmaceutische vorm

Capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACIPIMOX

Hulpstof(fen)

GELATINE
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMLAURILSULFAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)