zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Olanzapine Ranbaxy 10 mg tabletten, tabletten

Registratienummer

RVG 102850

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OLANZAPINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463)
LACTOSE 0-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)