zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Olanzapin Bluefish 10 mg orodispergeerbare tablet

Registratienummer

RVG 107197

Farmaceutische vorm

Orodispergeerbare tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OLANZAPINE

Hulpstof(fen)

ASPARTAAM (E 951)
CALCIUMCARBONAAT (E 170)
CROSPOVIDON (E 1202)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)