zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Octreotide 0,2 mg/ml Teva, oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 106343

Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie, Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik, Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OCTREOTIDEACETAAT
SAMENSTELLING
OCTREOTIDE

Hulpstof(fen)

AZIJNZUUR (E 260)
FENOL
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)