zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Octreotide 0,05 mg/ml Teva, oplossing voor injectie 1 ml

Registratienummer

RVG 106379

Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie, Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik, Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OCTREOTIDEACETAAT
OCTREOTIDE

Hulpstof(fen)

AZIJNZUUR (E 260)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)