zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Octaplex, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 30499

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal, Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FACTOR II
FACTOR IX, HUMAAN
FACTOR VII, HUMAAN
FACTOR X, HUMAAN
PROTEÏNE C, HUMAAN
PROTEÏNE S, HUMAAN

Hulpstof(fen)

HEPARINE NATRIUM
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)