zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

JUMBO paracetamol 120 mg, zetpillen

Registratienummer

RVG 112989

Farmaceutische vorm

Zetpil

Toedieningsweg

Rectaal gebruik

Afleverstatus

Algemene verkoop - UA meer dan 20 eenheden - UAD maximaal 20 eenheden - AV maximaal 10 eenheden

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

PARACETAMOL

Hulpstof(fen)

HARD VET
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)