zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Glucose 2,5% NaCl 0,45% g/v, oplossing voor intraveneuze infusie

Registratienummer

RVG 51051

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GLUCOSE 1-WATER
GLUCOSE 0-WATER
NATRIUMCHLORIDE

Hulpstof(fen)

WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)