zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gliclabore 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Registratienummer

RVG 104874

Farmaceutische vorm

Tablet met gereguleerde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GLICLAZIDE

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
HYPROMELLOSE (Release controlling polymer)(E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)