zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Glepark 0.088 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 101915

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

PRAMIPEXOLDIHYDROCHLORIDE 1-WATER
SAMENSTELLING
PRAMIPEXOL

Hulpstof(fen)

MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MANNITOL (D-) (E 421)
MAƏSZETMEEL
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)