zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gemcitabine Actavis 38 mg/ml, poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 101082

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GEMCITABINEHYDROCHLORIDE
GEMCITABINE

Hulpstof(fen)

MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)