zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gemcitabine Accord 200 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 100181

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GEMCITABINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
GEMCITABINE

Hulpstof(fen)

MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)