zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gemcitabine 2000 mg Pharmachemie, poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 104031

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GEMCITABINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
GEMCITABINE

Hulpstof(fen)

MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)