zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gazylan retard 8 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 109096

Farmaceutische vorm

Capsule met verlengde afgifte, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GALANTAMINEHYDROBROMIDE
SAMENSTELLING
GALANTAMINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)