zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Galantamine retard CF 16 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 109149

Farmaceutische vorm

Capsule met verlengde afgifte, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GALANTAMINEHYDROBROMIDE
SAMENSTELLING
GALANTAMINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)