zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Galantamine Aurobindo 4 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 107784

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GALANTAMINEHYDROBROMIDE
SAMENSTELLING
GALANTAMINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)