zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Gabapentine Ceft 800 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 107792

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

GABAPENTINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOVIDON
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROLOSE (E 463)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
TALK (E 553 B)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)