zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Diclofenacnatrium Disphar Retard 100, tabletten met gereguleerde afgifte 100 mg

Registratienummer

RVG 20740

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DICLOFENAC NATRIUM

Hulpstof(fen)

CETYLALCOHOL
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON (E 1201)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)