zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Diclofenacnatrium Apotex retard 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Registratienummer

RVG 56778

Farmaceutische vorm

Tablet met gereguleerde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DICLOFENAC NATRIUM

Hulpstof(fen)

CETYLALCOHOL
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POLYETHYLEENGLYCOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON (E 1201)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)