zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Diclofenacnatrium/misoprostol Delphi 75 mg/200 microgram, tabletten

Registratienummer

RVG 32620//20871

Farmaceutische vorm

Omhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DICLOFENAC NATRIUM
MISOPROSTOL

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)