zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Diclofenac Na Pharmacin 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Registratienummer

RVG 24053

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DICLOFENAC NATRIUM

Hulpstof(fen)

CETYLALCOHOL
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE (HYDRATE FORM UNKNOWN) (RI)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POLYETHYLEENGLYCOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON (E 1201)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)