zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Candesartan cilexetil Mylan 4 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 104699

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CANDESARTANCILEXETIL

Hulpstof(fen)

CARMELLOSE CALCIUM (E 466)
HYPROLOSE (E 463)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MANNITOL (D-) (E 421)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)