zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Tracheitis

Inhoud

Tracheïtis is een acute ontsteking van de binnenkant van de luchtpijp (trachea). Meestal is de infectie bacterieel, waarbij de bacteriële infectie een virale infectie volgt. Vaak is de tracheïtis een onderdeel van een ontsteking elders in de luchtwegen, zoals bronchitis of griep.

Bij een acute tracheïtis is de luchtpijp (trachea) ontstoken. Als de ontsteking zowel in de luchtpijp als de bronchi voorkomt, spreekt men over tracheobronchitis. De ontsteking wordt meestal veroorzaakt door een infectie met verschillende micro-organismen en komt vooral voor bij kinderen.

Als de slijmvliezen in de keel ook geïnfecteerd raken (laryngotracheobronchitis), zwellen de wanden van de luchtwegen op. Dit kan bij kleine kinderen tot verstikking leiden.

Tracheïtis komt het meest voor in de tweede helft van het jaar.

Oorzaken

Acute tracheïtis kan worden veroorzaakt door micro-organismen zoals virussen en bacteriën. De meest voorkomende bacteriële infectie van de luchtpijp wordt veroorzaakt door de bacterie Staphylococcus aureus. Andere bacteriën die het kunnen veroorzaken zijn:

  • Maraxella catarrhalis;
  • Streptococcus pneumoniae;
  • Haemofilus influenza type B;
  • Groep A streptococcen;
  • Anaeroben;
  • Klebsiella pneumoniae;
  • Pseudomonas aeruginosa;
  • Nocardia;
  • en bij immuungecomprimeerden: Aspergillus en HSV.

Symptomen

De klachten beginnen vaak met verschillende symptomen die passen bij een bovenste luchtweginfectie. De eerste symptomen van een acute tracheïtis zijn (blaffend) hoesten, hoge koorts en een pijnlijke hals.Ook een hese stem en kortademigheid kunnen tot de symptomen behoren.

Bij kinderen kan een vernauwing (stridor) optreden. Bij het ademhalen wordt dan een hoog, piepend geluid gegeven. Doordat de luchtwegen verstopt raken door de ontstoken en opgezwollen luchtpijp kunnen kinderen met stridor snel achteruitgaan. Het is dan ook zaak om kinderen met een acute tracheïtis intensief te behandelen om verstopping van de luchtwegen tegen te gaan.

Bij volwassenen is het verloop van de ziekte minder ernstig.

Behandeling

Een bacteriële tracheïtis wordt behandeld met antibiotica.

In sommige gevallen krijgen patiënten met een laag zuurstofgehalte in het bloed extra zuurstof.