zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Rouw

Inhoud

Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Normaal gesproken zal de intensiteit van de reactie in de loop van de tijd afnemen, de rouw kan echter zo heftig zijn, dat de levenslust verloren gaat.

Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken, met momenten van bezig zijn met het verlies en met momenten van afleiding en doorgaan met je leven, het leven zonder je dierbare. Geen twee mensen rouwen hetzelfde. Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. Elk rouwproces is uniek in hoe het verloopt, hoe lang het duurt en hoe intens het is.

Verschijnselen

Rouwen is intensief. Er kunnen heel veel verschillende emoties loskomen. Emoties die je het gevoel kunnen geven dat je erin verdrinkt. Pijn en verdriet, maar ook angst en onzekerheid, wanhoop, of boosheid. Of het kan zelfs zijn dat je helemaal niets voelt. Er kunnen ook allerlei lichamelijke klachten optreden: moe zijn, je niet kunnen concentreren, maagklachten, hoofdpijn, hartkloppingen, enzovoorts.

De duur van de rouw verschilt van persoon tot persoon, gemiddeld een half jaar tot een jaar. Een periode van enkele maanden tot een paar jaar is normaal. Soms gaat de pijn nooit helemaal over.

William Worden

De Amerikaanse rouwdeskundige William Worden heeft in 1992 vier rouwtaken onderscheiden.

Taak 1 - Het aanvaarden van de realiteit van het verlies
De realiteit van het overlijden dringt geleidelijk door. Men ?weet? dat de dierbare is overleden, maar beseft het op een ander niveau nog niet. In de regel vraagt deze taak bij een niet-verwacht overlijden meer tijd. Besef van de onomkeerbaarheid is nodig om de pijn van het gemis te kunnen voelen. Een aspect van de aanvaarding is het innerlijk weten dat hereniging in dit leven niet meer mogelijk is.

Taak 2 - Het doorleven van de pijn en het verdriet
Volgens Worden is het noodzakelijk om de pijn te voelen en er niet voor weg te lopen. ?Het is onmogelijk om iemand te verliezen van wie je veel hebt gehouden en geen pijn te voelen.? Andere wetenschappers nuanceren dit: in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het overlijden van een ouder op zeer hoge leeftijd kan dit ook met weinig verdriet gepaard gaan. Er hoeft dan ook niet altijd sprake te zijn van veel verdriet of pijn.

Taak 3 - Het aanpassen aan een nieuw leven waarin de overledene niet meer aanwezig is
De rouwende moet zich instellen op alle veranderingen.

Taak 4 - De overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven
De relatie met de overledene blijft bestaan, maar de overledene krijgt wel een andere plaats, wordt herinnering. De emotionele energie kan hierna geïnvesteerd worden in andere dingen of in een andere relatie.

Hulp

Misschien wilt u praten met iemand die er speciaal is om u te ondersteunen. Er zijn verschillende vormen van hulp: rouwtherapeuten, professionele rouwbegeleiders en vrijwillige rouwzorgers.