zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Legionella

Inhoud

Legionella (pneumophila) is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte wordt ook wel legionellosis genoemd en kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen.

Oorzaak

Legionella wordt meestal veroorzaakt door de legionellabacterie. Daarvan bestaan veel verschillende typen. Vaak is de legionella pneumophila de oorzaak van de ziekte, maar ook de andere typen kunnen de oorzaak zijn. De legionellabacterie komt van nature in bijna elk water voor en kan zich snel vermenigvuldigen in stilstaand water bij temperaturen tussen 20 en 40 graden.

Besmetting kan alleen plaatsvinden door het inademen van waternevel dat met de bacterie is besmet. Waternevels ontstaan bij fonteinen, bubbelbaden, sproei-installaties, douches, koeltorens etc. Het risico is groot nadat het water langdurig heeft stilgestaan in de waterleiding. Besmetting treedt niet op door het drinken van het besmette water.

Symptomen

In het begin kan iemand zich moe en zwak voelen en heeft hij last van hoofdpijn en spierpijn. Daarna ontwikkelt zich:

  • Hoge koorts: 39,5°c of hoger, gepaard gaat met rillingen.
  • Hoesten: dit kan het eerste symptoom zijn van een longontsteking.
  • Pijn op de borst.
  • Kortademigheid.
  • Misselijkheid.
  • Braken.
  • Diarree.
  • Legionellagriep: gekenmerkt door lichte griepachtige verschijnselen, zoals koorts, spierpijn, hoofdpijn en een droge hoest.

Wanneer de ziekte wordt vermoed, neem dan contact op met de huisarts. Neem ook contact op met de huisarts bij ademhalingsklachten zoals kortademigheid.

Behandeling

Wanneer sprake is van de veteranenziekte wordt zo snel mogelijk met antibiotica begonnen. Het traditionele antibioticum om de (vermoede) veteranenziekte te behandelen is erythromycine, hoewel andere soorten ook vaak worden gebruikt.

Bij zwangerschap zijn erythromycine en azithromycine veilig voor de baby. Als niet geheel zeker is welke bacterie de aandoening veroorzaakt, wordt soms een combinatie van antibiotica gebruikt. Meestal wordt zuurstof toegediend. Intensive care met ondersteunende behandeling zoals beademing kunnen nodig zijn als sprake is van ernstige longontsteking.