zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio

PROTEION THUIS BEHANDELCENTRUM

Hornerheide 1
6085NM, HORN
Telefoon: 0475-587538
meer info >>
13.4Km

EGEWIEES

Aan de Platz 30
6451MZ, SCHINVELD
Telefoon: 06-41091494
meer info >>
15.9Km

VILLAKEIZERSKROON-WONEN STICHTING

Severenstraat 110
6225AR, MAASTRICHT
Telefoon: 043-6049620
meer info >>
28.6Km


Ouderenzorg informatie

Inhoud

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Door deze vergrijzing neemt de behoefte aan zorg steeds meer toe. Zorg voor ouderen kan bestaan uit hulp zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, maar wordt ook gegeven in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Zelfstandig wonen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Deze ondersteuning kan gegeven worden aan ouderen, maar ook aan gehandicapten of mensen met psychische problemen. Cliënten krijgen hulp aangepast aan hun specifieke situatie.
Wmo-hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Hulp in het huishouden zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen.
 • Hulp bij het lopen of bewegen in en rond het huis, hiervoor kunnen aanpassingen in het huis nodig zijn zoals een traplift of een verhoogd tapijt.
 • Hulp in het plaatselijk vervoer, bijvoorbeeld de taxibus of ene scootmobiel.
 • Maaltijdbezorging, dit wordt ook wel maaltijdvoorziening of Tafeltje Dekje genoemd.
 • Het aanschaffen van een rolstoel.
 • Ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Tegemoetkoming in de verhuiskosten voor mensen die door ouderdom, ziekte of een handicap naar een aangepaste woning moet verhuizen.

Er zijn ook een aantal voorzieningen die niet onder Wmo vallen. Dit zijn:

 • Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik zoals krukken, een rollator of een douchestoel. Een zorgverzekeraar kan meer vertellen over de vergoeding van deze hulpmiddelen.
 • Woningaanpassingen die niet voor de eigen woning zijn zoals aanpassingen aan caravan of vakantiehuis.
 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen die aangeschaft kunnen worden zonder dat iemand een beperking heeft, zoals een fiets met hulpmotor.
 • Tot 2015 valt persoonlijke verzorging zoals hulp bij het opstaan, douchen, scheren, aankleden eten en drinken niet onder de Wmo. Persoonlijke verzorging wordt vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wmo-hulp kan worden aangevraagd bij de gemeente. Voor meer informatie over voorzieningen die u kunt krijgen uit de Wmo kunt u contact opnemen met het Wmo-loket in uw gemeente.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen die door bijvoorbeeld door ouderdom een beperking hebben. Voor de meeste AWBZ-zorg is een indicatie nodig.
AWBZ-zorg waarbij indicatie nodig is bestaat uit:

 • Persoonlijke verzorging zoals hulp bij douchen, aankleden en toiletgang.
 • Verpleging zoals het verzorgen van wonden of het geven van injecties.
 • Begeleiden van activiteiten en dagopvang.
 • Behandeling bij revalidatie of bij chronische ziekte.
 • Langdurig wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Kortdurend verblijf van maximaal 3 etmalen per week in een zorginstelling, bijvoorbeeld ter ontlasting van mantelzorgers.

AWBZ-zorg zonder indicatie bestaat uit zorg zoals vaccinaties of zwangerschapsafbreking. Ook is bij een zintuiglijke handicap (zoals doof- of blindheid) geen indicatiebesluit nodig.

De volgende vormen vallen niet onder AWBZ zorg:

 • Gebruikelijke zorg: minder dan 3 maanden zorg. Dan kan iemand binnen het eigen gezin of huishouden helpen bij de dagelijkse verzorging.
 • Wanneer iemand in de familie of omgeving mantelzorg kan leveren.
 • Huishoudelijke hulp, rolstoelen en aanpassingen aan de woning.
 • Ziekenhuisverblijf. Dit wordt vergoed door de Zorgverzekeringswet. Wanneer iemand uit een AWBZ instelling tijdelijk in het ziekenhuis wordt opgenomen, stopt de AWBZ-vergoeding tijdelijk.


AWBZ-zorg kan op twee manieren geregeld worden:

 • Zorg in natura: De zorgaanbieder bepaalt hoe de zorg wordt geleverd waar iemand recht op heeft.
 • Met behulp van een persoonsgebonden budget (pgb) kan iemand zelf de zorg regelen.


Indicatie voor AWBZ-zorg kan worden aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Zorgzwaartepakket (ZZP)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatiebesluiten af en bepaalt welk zorgzwaartepakket daarbij hoort. Er zijn 3 soorten zorg:

 • Verpleging en verzorging
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

In totaal zijn er 53 zorgzwaartepakketten die verschillen van lichte pakketten waarbij iemand alleen hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging tot zwaardere pakketten voor mensen met bijvoorbeeld een zware dementie.

Voor elk ZZP krijgt de zorgaanbieder of -instelling een bedrag. Een deel van dat bedrag mag worden besteed aan gemeenschappelijke voorzieningen.

Welk zorgzwaartepakket iemand ontvangt bepaalt het CIZ. De cliënt bepaalt samen met de zorgverlener de invulling van de zorg. Deze afspraken worden in een zorgplan vastgelegd.