zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Hospice >> Woltersum
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio

HOSPICE GASTHUIS GRONINGEN

Eendrachtskade NZ 19
9718 BB, GRONINGEN
Telefoon: 050-3145732
meer info >>
0.3Km

HOSPICE HET ALTEVEER ASSEN

Burgemeester Agterstraat 3
9401EW, ASSEN
Telefoon: 0592-300056
meer info >>
24.4Km


Hospice informatie

Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd.

Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Deze laatste fase van het leven wordt ook wel terminale fase genoemd. Gasten waarderen de rust en huiselijke sfeer een hospice. De medische zorg is gericht op optimale symptoombestrijding en ondersteuning in het moeilijke proces van afscheid nemen. Hierin is ook volop aandacht voor de naasten.

Er is een onderscheid tussen bijna thuishuizen met enkele bedden( die zich soms ook hospice noemen) en highcarehospices waar 24 uur per dag verpleegkundige zorg geleverd wordt en de medische zorg in handen is van artsen gespecialiseerd in de palliatieve zorg.

Opname regelen

Hoe gaat een opname in zijn werk?

Aanmelden
Allereerst wordt iemand aangemeld. De huisarts, medewerker van een ziekenhuis of thuiszorg kunnen een gast aanmelden. Patienten of hun naasten kunnen zich ook persoonlijk aanmelden. Leeftijd, levensovertuiging en culturele achtergrond spelen geen rol bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor opname.

Indicatie
Elke patiënt heeft een indicatie nodig die aangeeft dat er behoefte is aan Palliatief Terminale Zorg (PTZ). Het CIZ geeft een indicatie af voor 3 maanden. Veel mensen zijn bang dat zij te vroeg naar een hospice gaan. De ervaring leert dat het omgekeerde het geval is. De indicatie kan verlengd worden. De aard van de ziekte maakt niet uit.

Informatie
Voorafgaand aan een opname vindt een persoonlijk gesprek plaats met de toekomstige gast. Dit is om kennis te maken en om de zorgvraag te inventariseren. Dit gesprek vindt (indien mogelijk) thuis of in het ziekenhuis plaats. Bij plaatsingen buiten de regio worden afspraken soms telefonisch gemaakt.

Opname
Meestal kan binnen zeer korte tijd (binnen een week) een opname geregeld worden, maar niet altijd. Zorg dus dat u zich op tijd oriënteert en contact legt.

Medische zorg
In sommige hospices blijft de huisarts behandelaar, in andere hospices is er een gespecialiseerde arts. Belangrijk om te weten: euthanasie is niet in alle hospices mogelijk. Mocht u euthanasie overwegen, bespreek dit dan voor opname.

De kosten

De kosten voor verzorging in het hospice worden grotendeels betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarnaast wordt een eigen bijdrage gevraagd. Afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar en polis wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed. Als de eigen bijdrage een probleem is, helpt het hospice met het zoeken naar een oplossing.