zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Loxazol 50 mg/g crème

Registratienummer

RVG 14487

Farmaceutische vorm

Crème

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

PERMETHRINE

Hulpstof(fen)

BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321)
CARBOMEER 934P
FORMALDEHYDE
FORMALDEHYDE OPLOSSING
GLYCEROL (E 422)
GLYCEROLMONOSTEARAAT (E 471)
ISOPROPYLMYRISTAAT
MACROGOL CETYL ETHER (RI)
MACROGOLCETOSTEARYLETHER
METHANOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
PARAFFINE, VLOEIBAAR
TRIGLYCERIDEN MIDDELLANGE KETEN
WATER, GEZUIVERD
WOLVETALCOHOLEN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)